Kanaval 2020
RAM's 28th Carnival Song
Haiti / Ayiti
RAM Live, RAM Haiti

Lyrics

“Kongo Lazil O (Kan’w Pran Ou Konnen) ” - RAM Kanaval 2020

Kongo Lazil O
Ewa grangou manke touye mwen (x2)
Mwen fè 1 an 6 mwa sou lanmè
M’pa bwè, m’pa manje
Kongo Lazil O
Ewa grangou manke touye mwen

Adan Iwòz O
Pale la rèn pou mwen (x2)
Adan Iwòz ale nan ginen
Boa kouri dèyè mwen (x2)
Adan Iwòz O
Pale la rèn pou mwen
Men boa kouri dèyè mwen

Yo vini gade’m pou y’ale pale
Kongo men yo
Piga lang yo (x2)
O O piga lang yo (x2)

Ati Danje Boloko
Sa’k pa wè, Ayiti malad o (x2)
M’pral nan Gran Bwa,
M’pral chache kolye vèvè
M’sot nan ginen
Sot chache kolye vèvè
Sa’k pa wè, Ayiti malad o (x2)

Ti Lolito k’ap kamonfle moun (x2)
Nan lari a gen pwoblèm
Anndan kay la sa pi rèd O
Kan’w pran’w konnen
Awoyo bobo benezwèl! (x2)Kongo Lazil O
Ewa I almost died of hunger (x2)
I spent 1 year 6 months out on the ocean
Didn’t drink, didn’t eat
Kongo Lazil O
Ewa I almost died of hunger

Adan Iwòz O
Speak to the queen for me (x2)
Adan Iwòz went to paradise
The boa snake ran after me (x2)
Adan Iwòz O
Speak to the queen for me
The boa snake ran after me

They came to watch me to go talk
Kongo there they are
Watch out for their words (x2)
O O watch out for their words (x2)

Ati Danje Boloko
Those who can’t see, Haiti is ill (x2)
I’m going to the Big Forest
I’m going after a vèvè necklace
I came from paradise
I got my vèvè necklace
Those who can’t see, Haiti is ill (x2)

Ti Lolito going around fooling people (x2)
There are problems in the street
In the home it’s even worse
When you get hit, you know
Awoyo bobo benezwèl! (x2)